top of page

ІНФОРМАЦІЯ

Публічний договір купівлі продажу

Фізична особа-підприємець Яськевич Христина Ігорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3393500585) (надалі – Продавець) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – Покупець) укласти Публічний договір купівлі-продажу на умовах, визначених цим документом.

1. Визначення понять та їх тлумачення.


1.1 Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
• Публічний договір – цей правочин між Продавцем та Покупцем щодо передачі товару у власність останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Покупців, з моменту акцептування публічної оферти Покупцем (надалі – Договір).
• Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним договір купівлі-продажу на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
• Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної відповіді Продавцю на пропозицію укласти договір купівлі-продажу з Продавцем, шляхом проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час реєстрації на Сайті або у спеціальній формі під час оформлення замовлення без реєстрації.
• Сайт - сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: www.roscabrand.com.
• Товар – продукція, яка розміщується на Сайті та пропонується Продавцем до продажу.
1.2 Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
1.3 У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.

2. Акцептування пропозиції.


2.1 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Покупець також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.
2.2 Здійснюючи використання Сайту, особа погоджуєтеся бути зобов'язаною цим Договором.
2.3 У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов’язана негайно припинити використання Сайту.

3. Предмет договору.


3.1 За цим Договором Продавець передає, а Покупець приймає товар у власність та зобов’язується оплатити його у порядку та строки, передбачені цим Договором.
3.2 Перелік та детальна характеристика товару, розміщується на Сайті.
3.3 Товар може відрізнятися від фото товару, розміщеного на Сайті, зокрема через різну кольоропередачу на різних екранах.
3.4 Продавець має право в будь-який час вносити зміни та доповнення в опис товару, що розміщується на Сайті.
3.5 Покупець має право звернутися до Продавця для уточнення будь-яких деталей щодо товару, направивши листа на адресу електронної пошти: roscabrand@gmail.com.

4. Ціна товару та порядок розрахунків.


4.1 Розрахунки між Сторонами можуть проводитися готівковій та (або) безготівковій формі, шляхом:
4.1.1 оплати замовлення з використанням технічних можливостей Сайту картою Visa або MasterCard;
4.1.2 оплати відкладеного платежу у приміщенні служби доставки. В такому випадку службою доставки може стягуватися додаткова плата;
4.1.3 сплати готівкових коштів представнику служби доставки, у випадку адресної доставки.
4.2 Покупець має право самостійно обрати спосіб здійснення оплати з доступних способів оплати, інформація про які міститься на Сайті.
4.3 Вартість доставки товару не включається у вартість товару та оплачується Покупцем безпосередньо при отриманні товару відповідно до тарифів оператору поштового зв’язку.
4.4 Продавець має право змінювати ціни в односторонньому порядку без додаткового попередження Покупця. Зміна ціни не допускається щодо товару, який було замовлено Покупцем та Продавцем надіслано підтвердження про отримання замовлення.
4.5 Продавець зобов’язується передати товар оператору поштового зв’язку для його доставки Покупцеві після здійснення Покупцем повної оплати вартості товару, крім випадків, коли Покупець обрав в якості способів оплати способи, передбачені пунктами 4.1 і 4.1 цього Договору.
4.6 Покупець погоджується, що ціна на товар є актуальною в момент формування замовлення та натискання на кнопку «У кошик». Якщо Покупець одразу не оформлює замовлення, ціна може змінюватися.

5. Порядок реєстрації на Сайті.


5.1 З метою здійснення реєстрації на Сайті Покупець самостійно заповнює реєстраційну форму на Сайті.
5.2 Покупець зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про себе, зокрема:
5.2.1 ім’я та прізвище;
5.2.2 адресу електронної пошти;
5.2.3 номер телефону.
5.3 Покупець самостійно обирає пароль. Пароль повинен містити від 8 до 15 символів і складатись з літер латинського алфавіту та цифр.
5.4 Створення облікового запису Покупця здійснюється автоматично.
5.5 Покупець може мати лише один обліковий запис. Якщо Покупець зареєстрував більше одного облікового запису, Продавець має право заблокувати їх.
5.6 Продавець має право відмовити в реєстрації облікового запису.

6. Порядок здійснення замовлень.


6.1 Для здійснення замовлення Покупець повинен:
6.1.1 Обрати конкретний товар на Сайті;
6.1.2 Додати обраний товар у кошик, натиснувши кнопку «У кошик»;
6.1.3 Підтвердити намір придбати конкретний товар та вказати необхідну кількість та натиснути кнопку «Оформити замовлення» або кнопку «Купити в один клік»;
6.1.4 У випадку оформлення замовлення, натискаючи на кнопку «Купити в один клік», Покупець вказує свій номер та натиснувши кнопку «підтвердити замовлення»;
6.1.5 У випадку оформлення замовлення, натискаючи на кнопку «Оформити замовлення», Покупець для оформлення замовлення, вказує контактні дані, а саме: прізвище та ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону, обирає спосіб доставки із доступних на Сайті та вказує за необхідності дані для доставки, обирає спосіб оплати та натискає на кнопку «Підтвердити замовлення». Для оформлення замовлення зареєстрованим на Сайті Покупцям необхідно авторизуватися в системі.
6.2 Замовлення вважається прийнятим Продавцем після надходження на адресу електронної пошти Покупця, вказану при оформленні замовлення, підтвердження про отримання замовлення.

7. Умови доставки товару.


7.1 Доставка товару здійснюється способами, вказаними на Сайті.
7.2 Строки та умови доставки визначаються внутрішніми документами оператора поштового зв’язку, який здійснює доставку.
7.3 При поверненні Покупцем товару плата за доставку поверненню не підлягає, незалежно від того чи буде задоволено вимогу Покупця про повернення товару.
7.4 У випадку, якщо Покупець з будь-яких причин, які не залежать від Продавця, не отримав товар, зокрема не з’явився до відділення оператора поштового зв’язку, щоб отримати товар, зобов’язання Продавця щодо передачі вважаються виконаними, а гроші, сплачені за такий товар не повертаються.

8. Умови розірвання договору, повернення та обміну товару.


8.1 Покупець має право розірвати цей Договір протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту одержання товару.
8.2 У разі розірвання договору, відповідно до пункту 8.1 цього Договору, Покупець зобов’язаний здійснити повернення товару поштою.
8.3 Для реалізації права на розірвання цього Договору, Покупець зобов’язаний зберігати товар у незміненому стані та не використовувати його.
8.4 Продавець, у випадку розірвання цього Договору, зобов’язаний повернути Покупцю сплачену за товар суму коштів на банківську карту Покупця, з якою здійснювалася оплата протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту повідомлення Покупцем про розірвання договору.
8.5 Покупець має право обміняти товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти днів) з моменту отримання товару, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
8.6 Покупець має право обміняти куплений ним товар належної якості на аналогічний або обрати інший товар із наявного протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання товару. У випадку, якщо вартість обраного товару відрізняється від вартості, сплаченої за товар, який обмінюється, Сторони здійснюють перерахунок.
8.7 У випадку обміну товару, Покупець несе витрати, пов’язані із поштовою пересилкою товару від Покупця Продавцю та відправлення іншого товару Продавцем Покупцю.
8.8 Не підлягають обміну та поверненню товари належної якості, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172.

9. Форс-мажорні обставини.


9.1 Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9.2 Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту.
9.3 Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
9.4 Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.
9.5 Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

10. Порядок вирішення спорів.


10.1 Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
10.2 Покупець має право направити Продавцю претензію на електронну пошту: roscabrand@gmail.com. Строк розгляду претензії складає 30 днів.
10.3 У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

11. Інші положення.


11.1 У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
11.2 Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.
11.3 Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.
11.4 Якщо Покупець здійснює оплату товарів Продавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Покупець погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.
11.5 Акцептуючи цей Договір, Покупець також погоджується з Політикою конфіденційності.
11.6 Покупець надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Продавця.

Реквізити Продавця:


ФОП Яськевич Христина Ігорівна
79041, Львівська обл., місто Львів, 
вул. Героїв УПА, буд. 76, кв. 19
п/р UA283052990000026004011009646
Установа банку «ПРИВАТБАНК»
Код РНОКПП отримувача 3393500585
МФО 305299
Рахунок отримувача 26004011009646
 

bottom of page